4. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 4. Seje UO, NO, ČR MBKS, 3. 4. 2019

 1. Neporabljena sredstva v višini 235,24€ Franc Udovč, ki je bil prejemnik avansa v višini 1.400 €, vrne na račun MBKS.
 2. Akontacija strokovne ekskurzije v Essen v višini 1.000 € se nakaže Denisu Kolmanu najkasneje do 10.4.2019.
 3. Vračila morebitnih stroškov, ki bodo nastala ob obisku Prekmurskega sejma dne 1.4.2019 se bodo nakazala na podlagi predložitve obračuna stroškov.
 4. Strošek obiska Beograda znašajo 402,85€ in se prejemnikom povrnejo na podlagi poslanih računov blagajniku društva.
 5. Do naslednje seje v maju se pripravi število zainteresiranih za srečanje 1.6.2019 v Velenju in na tej podlagi pripravi osnutek planiranih stroškov srečanja.
 6. Potrdil se Pravilnik o financiranju in finančno materialnem poslovanju skladno z dopolnitvami iz razprave.
 7. Klub naroči polo majice, T-shirt maijce, svinčnike in notesnike s svinčnikom, dežnikov in temno modrih kap s šilotm. Dokončno ponudbo pridobi Zlatan Kudič.

 

Zapisala Mojca Zajc

Ljubljana, 15. april 2019

 

3. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 3. Seje UO, NO, ČR MBKS, 6. 3. 2019

 1. V seznamu članov MBKS se označeni rdeči člani vodijo kot neaktivni član. Denis Kolman in Boštjan Čampa pripravita čistopis seznama.
 2. Plačana članarina se ne povrne članu Petru Mesiću. Posreduje se mu revija in kartica ugodnosti.
 3. UO vsako leto obravnava finančno poročilo za preteklo leto in določi katere postavke se poroča na redni skupščini.
 4. UO nalaga predsedniku MBKS, da skliče sestanek izvoljenih članov nadzornega odbora in častnega razsodišča, da bodo člani med seboj izvolili predsednika in lahko pričeli z izvajanjem zaupanih nalog. 
 5. Zlatan Kudić pridobi ponudbo za nakup 60 oziroma 120 kosov majic, njihov barvni katalog in v ponudbo za kape s šiltom.
 6. Franc Udovč določi starodobnika, ki bo sodeloval v okviru sejma »zbirateljstva Collecta« na Gospodarskem razstavišču od 22. do 23.3.2019.
 7. Oblikovana je skupina za pripravo predloga o podeljevanju odlikovanj in priznanj priprav in sicer: Andrej Vidmar, Adolf Sitar in Tone Tegelj

 

Zapisala Mojca Zajc

Ljubljana, 15. marca 2019

 

2. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 2. Seje UO, NO, ČR MBKS, 13. 2. 2019

 1. Tatjano Voj se na njeno željo razreši članstva v UO MBKS, a ostaja še vedno članica MBKS. Za novega člana UO MBKS se sprejme Mojco Zajc.
 2. Razdeljene dodatne aktivnosti za pripravo skupščine 22. februarja 2019.
 3. Ponovi se še en opomnik članom za plačilo članarine za leto 2019.

Zapisala Mojca Zajc

Ljubljana, 18. februarja 2019

1. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 1. Seje UO, NO, ČR MBKS, 9. 1. 2019

 1. 10. 1. 2019 se obvesti vse člane o možnem nakupu srajc. Takojšnje plačilo je izvesti na TR kluba. Zlatan Kudić je zadolžen za izpeljavo celotnega projekta. Na osnovi glasovanje sprejmemo sklep, da se vplača avans € 2.066,00.
 2. Razdeljene so aktivnosti za pripravo skupščine 22. februarja 2019.
 3. Realizirali bomo pohvale in priznanja za delo v MBKS v letu 2018.
 4. Razposlana je »Anketa« o zadovoljstvu delovanja našega kluba. Rezultati in ugotovitve bodo znani na naslednji seji UO v mesecu februarju.
 5. Soglasno smo sprejeli predlog, da se uvede v letu 2020 članarina € 50,00.
 6. Do naslednje seje UO 6. 2. 2019 bo pripravljen pregled prireditev/dogodkovin njihova finančna ocena. Pozornost bomo izkazali srečanjem vseh članov MBKS.
 7. Prijava na dogodke v letu 2019 mora biti narejena pisno na elektronski naslov Frenka in Tatjane. Pri odgovorih se upošteva časovno zaporedje prijave.
 8. Soglasno smo sprejeli sklep, da nakupimo 13 revij SVAMZ-a in SVS-a; s temomogočimo korektno sodelovanje z obema združenjima.

Zapisala Tatjana Voj

Ljubljana, 18. januarja 2019