6. seja upravnega odbora MBKS

Zaključi in sklepi 6. Seje UO, NO,ČR MBKS, 5. 6. 2019

  1. Na naslednji seji UO MBKS se predstavi prvi osnutek pravilnika o nagrajevanju.
  2. Člani MBKS so se seznanili s poročilom članskega druženja 1.junija 2019 v Velenju.
  3. Finančno stanje se predstavi na naslednji seji v septembru.
  4. Srečanje v Ljubljani bo 7.9.2019

Zapisala Mojca Zajc

V Ljubljani, 12.6.2019