5. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 5. redne seje UO MBKS z dne 13. 6. 2018

 1. V »Prijavnice za vpis v MBKS« in v »Prijavnice za podaljšanje članstva v MBKS« se vnese novo besedilo o varstvu osebnih podatkov.
 2. Hranjenje podatkov v MBKS bomo uredili po sistemu, ki nam ga daje na razpolago Stuttgart.
 3. 7. septembra 2018 bomo sodelovali pri odkritju spomenikov Antonu Codelliju in Carlu Benzu v Parku Codelli v Ljubljani. Prireditev bo potekala v organizaciji Kluba Codelli.
 4. Na spletni strani MBKS objavimo ponudbo za srajce z vezenim znakom MB.

4. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 4. redne seje UO MBKS, 9. 5. 2018

 1. Obisk sejma v Tullinu 12. maja 2018 organizira Frenk Udovč in obvesti vse člane.
 2. Strokovnih obiskov/izletov, ki jih delno pokrije MBKS, se udeležijo le člani MBKS. V primeru udeležbe žena, naj se te vključijo v MBKS. Tuj udeleženec krije sam vse stroške.
 3. Rok Britovšek v pisni obliki obvesti vse člane UO o predvidenih aktivnostih in stroških razstav modelčkov.
 4. O dogodkih izven dejavnosti MBKS, a zanimivih za člane našega kluba, se obvešča Franca Udovča, ki skupaj z Denisom Kolmanom poskrbi za razpošiljanje obvestil. Znotraj kluba obvestila pripravita Frenk Udovč in Tatjana Voj in jih pošljeta Denisu Kolmanu za razpošiljanje ostalim članom MBKS.
 5. Andrej Vidmar pripravi kratko notico o pripravi kipa Carla Benza in jo Denis Kolman objavi na spletni strani MBKS.
 6. Pripravimo obisk Velenja s starodobniki.

3. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 3. redne seje UO MBKS z dne 7. aprila 2018

 1. Organizator dogodkov, Frenk Udovč, in podpredsednik MBKS, Franci Drobnič,  pripravita in vskladita datume dogodkov: obisk velenjskega gradu s starodobniki in predlaganega obiska Portoroža s starodobniki. Rok Britovšek  in Anže Bitenc  sta vabljena, da na obeh dogodkih predstavita svoje miniature.
 2. Rok in Anže želita promovirati njuno dejavnost z razstavo v Šmarčnem in v Qulandiji, zato ju pozivamo k pripravi pisnega predloga in stroškovnika za obe prireditvi.
 3. Nameravamo obiskati še Cres in Beograd.

1. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 1. redne seje UO, NO in ČR MBKS, 10. januarja 2018

 1. Skupščina MBKS bo 9. marca, ob 18. uri, na Velenjskem gradu v Velenju. Zbiranje članov se začne ob 17.30 uri, odgovorni in zadolženi se zberejo ob 17. uri. Sprejet je predlog organizacije skupščine, podelitev pohval, postopek in pregled plačila članarine za leto 2018 in izdajanja članskih izkaznic.
 2. Tatjana Voj pripravi poročilo in oceno ankete o delovanju kluba. Predloge in novosti naj posamezniki predložijo Frenku Udovču v presojo, nato o njihovi morebitni realizaciji odloči UO.
 3. Frenk Udovč je predložil program za leto 2018 in okvirne stroške. Za tekoče dogodke so sredstva predvidena, za dodatne, nadstandardne dogodke bo treba pridobiti donacije.
 4. 17. januarja je sestanek z Oddelkom za kulturo in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine za postavitev spomenikov Codelliju in Carlu Benzu. Določimo mesto, kjer bosta spomenika postavljena v Parku Antona Codellija in ob Ulici Carla Benza.
 5. Miro Brumat in Matej Škufca uredita sprejemanje pošte na našem naslovu, predsednik ali pa zadolženi jo dvigne.