7. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi  7. redne seje UO MBKS z dne 3. oktobra 2018

 1. Upravni odbor bo tudi v bodoče omogočal članom Mercedes-Benz kluba Slovenija obisk testnih voženj. V novembru 2018 bo vsem članom poslano vabilo za prijavo; vrstni red bo osnovan na podlagi hitrosti prijave in ob upoštevanju prednosti članov, ki se testnih voženj doslej še niso udeležili.
 2. Upravni odbor bo pri realizaciji dogodkov pazil na profesionalni pristop.Premišljeno bo koristil vse možnosti , ki so na razpolago in bo pri tem pazil na kvaliteto prireditve.
 3. Upravni odbor je pohvalil aktivnost Roka Britovška in ga zaprosil, da v bodoče še intenzivneje obvešča člane MBKS o razstavah modelčkov.

6. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 6. redne seje UO MBKS z dne 5. 9. 2018

 1. Povabilu na srečanje predsednikov klubov v Stuttgartu letos od 12.-14.oktobra se bo predsednik MBKS  odzval; spremljajo ga na lastne stroške še trije člani MBKS in obiščejo različne objekte.
 2. Concours d‘Elegance na Bledu letos zaradi nizke prijave udeležencev odpade; dogodek prenesemo v naslednje leto kot bienale. V tem času organiziramo obisk Velenjskega gradu.
 3. Pripravljamo srečanje starodobnikov v Beogradu;prisostvovali bomo uradni ustanovitvi MB kluba v Beogradu.
 4. Prijavljenih osem članov MBKS odide na trening varnostne vožnje v Leipheim.Vsak plača dogovorjen znesek in nosi stroške bivanja.
 5. Odkritje doprsnega kipa Carla Benza in reliefa Antona Codellija je organizirano za  7. september, zadolžitve so preverjene in dogodek je do poedinosti pripravljen.

5. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 5. redne seje UO MBKS z dne 13. 6. 2018

 1. V »Prijavnice za vpis v MBKS« in v »Prijavnice za podaljšanje članstva v MBKS« se vnese novo besedilo o varstvu osebnih podatkov.
 2. Hranjenje podatkov v MBKS bomo uredili po sistemu, ki nam ga daje na razpolago Stuttgart.
 3. 7. septembra 2018 bomo sodelovali pri odkritju spomenikov Antonu Codelliju in Carlu Benzu v Parku Codelli v Ljubljani. Prireditev bo potekala v organizaciji Kluba Codelli.
 4. Na spletni strani MBKS objavimo ponudbo za srajce z vezenim znakom MB.

4. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 4. redne seje UO MBKS, 9. 5. 2018

 1. Obisk sejma v Tullinu 12. maja 2018 organizira Frenk Udovč in obvesti vse člane.
 2. Strokovnih obiskov/izletov, ki jih delno pokrije MBKS, se udeležijo le člani MBKS. V primeru udeležbe žena, naj se te vključijo v MBKS. Tuj udeleženec krije sam vse stroške.
 3. Rok Britovšek v pisni obliki obvesti vse člane UO o predvidenih aktivnostih in stroških razstav modelčkov.
 4. O dogodkih izven dejavnosti MBKS, a zanimivih za člane našega kluba, se obvešča Franca Udovča, ki skupaj z Denisom Kolmanom poskrbi za razpošiljanje obvestil. Znotraj kluba obvestila pripravita Frenk Udovč in Tatjana Voj in jih pošljeta Denisu Kolmanu za razpošiljanje ostalim članom MBKS.
 5. Andrej Vidmar pripravi kratko notico o pripravi kipa Carla Benza in jo Denis Kolman objavi na spletni strani MBKS.
 6. Pripravimo obisk Velenja s starodobniki.

3. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 3. redne seje UO MBKS z dne 7. aprila 2018

 1. Organizator dogodkov, Frenk Udovč, in podpredsednik MBKS, Franci Drobnič,  pripravita in vskladita datume dogodkov: obisk velenjskega gradu s starodobniki in predlaganega obiska Portoroža s starodobniki. Rok Britovšek  in Anže Bitenc  sta vabljena, da na obeh dogodkih predstavita svoje miniature.
 2. Rok in Anže želita promovirati njuno dejavnost z razstavo v Šmarčnem in v Qulandiji, zato ju pozivamo k pripravi pisnega predloga in stroškovnika za obe prireditvi.
 3. Nameravamo obiskati še Cres in Beograd.

2. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 2. redne seje UO MBKS z dne 7. 2. 2018

 1. Vsi sklepi so bili realizirani; zapisnik 1. redne seje UO z dne 10. 1. 2018 je bil potrjen.

Sklep: Andrej Vidmar je pripravil »cenik oglaševanja«, ki bo v pomoč pri zbiranju finančnih sredstev za izvedbo nenačrtovanih dogodkov, npr. obisk prestolnic držav nekdanjih republik Jugoslavije. Predlagan je odbor: Kudič, Udovč in Vidmar.

 1. Po pisnem predlogu Tatjane smo pregledali zadolžitve članov za pripravo skupščine na Velenjskem gradu (priloga zapisniku 1. redne seje UO z dne 10. 1. 2018). Tukaj velja spoštovati željo direktorice Muzeja, gospe Mojce Ževart, da bi se na skupščino zaradi promocije gradu po možnosti pripeljali s starodobniki.

Ksenija Udovč Leben se bo povezala z direktorico Muzeja, gospo Mojco Ževart, in z njo uskladila potrebe po pomoči ob pripravi zakuske po skupščini.

Zakusko bomo pripravili v lastni režiji, da se tako izognemo večjim izdatkom.

 1. Frenk je podrobno izdelal načrt potovanja in bivanja v Essnu; stroški za osemčlansko skupino, ki potuje za dva dni, znašajo predvidoma 850,30 EUR. Stroški druge osemčlanske skupine, ki potuje za štiri dni, znašajo predvidoma 1.250,00 EUR. Z delitvijo v dve skupini bomo omogočili članom udeležbo na strokovni ekskurziji in na izletu po lastnih zmogljivostih ter obenem združili prijetno s koristnim. MBKS prevzame prevozne stroške in vstopnine. Prenočišča in prehrano plačajo udeleženci sami.
 2. in 5. Predsednik Miro je podal kratko finančno poročilo in spodbudil še zamudnike k plačilu članarine za leto 2018.
 3. Pohvale/zahvale pišemo v bodoče brez nazivov.

1. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 1. redne seje UO, NO in ČR MBKS, 10. januarja 2018

 1. Skupščina MBKS bo 9. marca, ob 18. uri, na Velenjskem gradu v Velenju. Zbiranje članov se začne ob 17.30 uri, odgovorni in zadolženi se zberejo ob 17. uri. Sprejet je predlog organizacije skupščine, podelitev pohval, postopek in pregled plačila članarine za leto 2018 in izdajanja članskih izkaznic.
 2. Tatjana Voj pripravi poročilo in oceno ankete o delovanju kluba. Predloge in novosti naj posamezniki predložijo Frenku Udovču v presojo, nato o njihovi morebitni realizaciji odloči UO.
 3. Frenk Udovč je predložil program za leto 2018 in okvirne stroške. Za tekoče dogodke so sredstva predvidena, za dodatne, nadstandardne dogodke bo treba pridobiti donacije.
 4. 17. januarja je sestanek z Oddelkom za kulturo in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine za postavitev spomenikov Codelliju in Carlu Benzu. Določimo mesto, kjer bosta spomenika postavljena v Parku Antona Codellija in ob Ulici Carla Benza.
 5. Miro Brumat in Matej Škufca uredita sprejemanje pošte na našem naslovu, predsednik ali pa zadolženi jo dvigne.