9. Seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 9. Seje Upravnega odbora MBKS, 17.11.2016, ob 18.00 uri v prostorih »Špan«

1.Denis Kolman naredi celovit pregled podatkov članstva MBKS, ki jih dopolni s podatki o poklicu in o zaposlitvi.

2.Boštjan Čampa vodi ažuren spisek članstva, članstvo  obvešča o vseh dogodkih in o plačevanju članarine. Člane opozori,da navedejo v nakazilu članarine :številko članske izkaznice, ime in priimek člana. Plačilo članarine je predpogoj za sodelovanje na dogodkih MBKS.

3.Denis Kolman oblikuje spletno stran MBKS. Rubrika »Novice« se vodi za tekoče leto, ta se v naslednjem letu preseli v rubriko »Zgodovina«. Vsak član lahko daje predloge za rubriko, posreduje posnetke z opisom, piše članke o dogodkih.

Denis Kolman in Andrej Vidmar pripravita osnutek »Prijavnice« za spletno stran.

4.Letna skupščina MBKS 2017 bo 17.februarja 2017, ob 18.00 uri v prostorih Mestne Občine Ljubljana. Projekt vodi Tatjana Voj s člani Frenk Udovč, Franci Drobnič, Rok Britovšek, Andrej Vidmar in Ksenija Leben Udovč.

5.Pregleda se članstvo MBKS in vodijo se pogovori s člani, ki se sej redko udeležujejo.