2. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 2. Seje UO, NO, ČR MBKS, 13. 2. 2019

  1. Tatjano Voj se na njeno željo razreši članstva v UO MBKS, a ostaja še vedno članica MBKS. Za novega člana UO MBKS se sprejme Mojco Zajc.
  2. Razdeljene dodatne aktivnosti za pripravo skupščine 22. februarja 2019.
  3. Ponovi se še en opomnik članom za plačilo članarine za leto 2019.

Zapisala Mojca Zajc

Ljubljana, 18. februarja 2019