1. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 1. Seje UO, NO, ČR MBKS, 9. 1. 2019

  1. 10. 1. 2019 se obvesti vse člane o možnem nakupu srajc. Takojšnje plačilo je izvesti na TR kluba. Zlatan Kudić je zadolžen za izpeljavo celotnega projekta. Na osnovi glasovanje sprejmemo sklep, da se vplača avans € 2.066,00.
  2. Razdeljene so aktivnosti za pripravo skupščine 22. februarja 2019.
  3. Realizirali bomo pohvale in priznanja za delo v MBKS v letu 2018.
  4. Razposlana je »Anketa« o zadovoljstvu delovanja našega kluba. Rezultati in ugotovitve bodo znani na naslednji seji UO v mesecu februarju.
  5. Soglasno smo sprejeli predlog, da se uvede v letu 2020 članarina € 50,00.
  6. Do naslednje seje UO 6. 2. 2019 bo pripravljen pregled prireditev/dogodkovin njihova finančna ocena. Pozornost bomo izkazali srečanjem vseh članov MBKS.
  7. Prijava na dogodke v letu 2019 mora biti narejena pisno na elektronski naslov Frenka in Tatjane. Pri odgovorih se upošteva časovno zaporedje prijave.
  8. Soglasno smo sprejeli sklep, da nakupimo 13 revij SVAMZ-a in SVS-a; s temomogočimo korektno sodelovanje z obema združenjima.

Zapisala Tatjana Voj

Ljubljana, 18. januarja 2019