9. seja upravnega odbora MBKS

Zaključki in sklepi 9. Seje UO, NO,ČR MBKS, 2. 10. 2019

  1. Predstavljeni in potrjeni so bili stroški prireditve v Ljubljani. Od leta 2019 dalje bo vsako prvo soboto potekalo tradicionalno srečanje v Ljubljani.
  2. Predstavljeno je bilo statusno poročilo srečanja starodobnikov na Bledu.
  3. Predstavljen je bil program strokovne ekskurzije v Stuttgart od 18-20.10.2019 in v Budimpešto v začetku novembra.

Zapisala Mojca Zajc

V Ljubljani, 6.10.2019