5. seja upravnega odbora MBKS

Zaključki in sklepi 5. Seje UO, NO,ČR MBKS, 8. 5. 2019

  1. MBKS krije strošek izdelave tablic.
  2. Srečanje v Ljubljani postane vsakoletno tradicionalno srečanje članov.
  3. Člani so se seznanili s poročilom iz strokovne ekskurzij v Essen. Ekskurzija uspešna.
  4. Člani so se seznanili, da je aktivnih 89 članov in toliko se naroča tudi revij.
  5. Klub je naročil dodatno število artiklov, ki jih lahko člani naročijo in dobijo na UO ali pa na prireditvah.
  6. Člani so se seznanili z informacijos sejma »Collecta«, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
  7. Podana je bila pobuda za srečanje na Golteh s džipi v jesenskem času

 

Zapisala Mojca Zajc

V Ljubljani, 12.5.2019