7. seja upravnega odbora MBKS

Zaključki in sklepi 7. Seje UO, NO,ČR MBKS, 7. 8. 2019

  1. Aktivno se pristopit k novem načinu naročanja kartic za leto 2020, po navodilih, ki smo jih prejeli.
  2. Izkaznice, ki jih člani niso prevzeli se lahko prevzamejo Boštjanu Čampa v salonu vozil Autocommerce.
  3. Pripravi se seznam članov jubilantov v letu 2019.
  4. Člane se povabi, da se prijavijo za strokovno ekskurzijo Stuttgart.
  5. Predstavljen je bil podroben program srečanja v Ljubljani.

Zapisala Mojca Zajc

V Ljubljani, 12.6.2019