4. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 4. Seje UO, NO, ČR MBKS, 3. 4. 2019

  1. Neporabljena sredstva v višini 235,24€ Franc Udovč, ki je bil prejemnik avansa v višini 1.400 €, vrne na račun MBKS.
  2. Akontacija strokovne ekskurzije v Essen v višini 1.000 € se nakaže Denisu Kolmanu najkasneje do 10.4.2019.
  3. Vračila morebitnih stroškov, ki bodo nastala ob obisku Prekmurskega sejma dne 1.4.2019 se bodo nakazala na podlagi predložitve obračuna stroškov.
  4. Strošek obiska Beograda znašajo 402,85€ in se prejemnikom povrnejo na podlagi poslanih računov blagajniku društva.
  5. Do naslednje seje v maju se pripravi število zainteresiranih za srečanje 1.6.2019 v Velenju in na tej podlagi pripravi osnutek planiranih stroškov srečanja.
  6. Potrdil se Pravilnik o financiranju in finančno materialnem poslovanju skladno z dopolnitvami iz razprave.
  7. Klub naroči polo majice, T-shirt maijce, svinčnike in notesnike s svinčnikom, dežnikov in temno modrih kap s šilotm. Dokončno ponudbo pridobi Zlatan Kudič.

 

Zapisala Mojca Zajc

Ljubljana, 15. april 2019