8. seja upravnega odbora MBKS

Zaključki in sklepi 8. seje UO, NO,ČR MBKS, 4. 9. 2019

  1. Na prvi seji po počitnicah smo je UO obravnaval statusno poročilo o srečanju, ki bo v Ljubljani in na Bledu v septembru.
  2. Dogovorjeno je bilo, da odbor za pripravo Pravilnika o priznanjih pripravi čistopis in ga posreduje na naslednjo sejo v odločanje.
  3. UO je sprejel priporočilo, da vsi člani s svojim podpisom podprejo »Pobudo za podporo izgradnji objektov za avto moto šport v Sloveniji«.

Zapisala Mojca Zajc

V Ljubljani, 5.9.2019