7. seja upravnega odbora MBKS

Ljubljana, 13. 11. 2017

Sklepi 7. redne seje UO, NO in ČR MBKS,  8. 11. 2017, ob 18.30 uri, pri »Španu«

 1. Nabavili bomo stekleno vitrino.
 2. Uredili bomo spisek članov z letom vstopa posameznih članov v klub.
 3. Dali bomo pripombe na Zakon o prometu skupaj z SVS in s SVAMZ. Sodelujemo kot enakovredni partnerji. Predsednik SVS g. Janko Uratnik je koordinator. V našem odboru so Tatjana Voj, Petar Mesić in Franci Drobnič.
 4. Presežne izdatke stroškov v Stuttgartu, na srečanjih na dirkalni stezi GAJ in na Vranskem krije MBKS.
 5. Srečanji članov na dirkalni stezi GAJ in na Vranskem sta s svojo raznolikostjo navdušili člane; izrazili so željo po ponovitvi.
 6. Pred prazniki bo gospa Ksenija Leben Udovč organizirala s pomočjo članov UO srečanje 30. novembra v kavarni »Špan«.

 

6. seja upravnega odbora MBKS

Ljubljana, 4. 10. 2017

Sklepi 6. redne seje UO, NO in ČR MBKS, 4. 10. 2017, ob 18.30 uri, pri »Španu«

 1. Testnih voženj (tokrat so bile v Leipheimu) se bomo člani MBKS še naprej udeleževali; to naj bo nagrada  našim najbolj aktivnim članom.
 2. Organizirali bomo srečanje članov MBKS na dirkališču GAJ.
 3. Odločili smo se sodelovati na tečaju varne vožnje na Vranskem.
 4. Novoletna prireditev in družabno srečanje članov MBKS bo 30. Novembra, v kavarni »Špan«, Brezovica pri Ljubljani.
 5. Srečanja predsednikov MB klubov se bo udeležil predsednik MBKS, Miro Brumat, in trije člani MBKS.

5. seja upravnega odbora MBKS

Ljubljana, 13. 09. 3017

Sklepi 5. Seje UO, NO, ČR MBKS, 13. 9. 2017, ob 18.30 uri, pri »Španu«

 1. Potrdijo se sklepi 4.Redne seje 10. 5. 2017 UO in 2.Dopisne seje 4. 7. 2017.
 2. Vsakemu članu MBKS, ki bo sodeloval s svojim vozilo v ocenjevanju na Concours d’Elegance na Bledu,30. septembra 2017, se    kotizacija povrne.
 3. Predlagani dogodki: Obisk v Stuttgart od 13.-15.oktobra 2017; varna vožnja na Vranskem; obisk dirkalne steze in spretnostna vožnja s starodobniki-druženje vseh članov MBKS. Termini bodo sporočeni.
 4. Skupščina MBKS 2018 bo na Gradu Velenje v februarju ali marcu 2018.
 5. Sestavljen je odbor članov: Frenk Udovč, Petar Mesić, Franci Drobnič,Tatjana Voj za sestavo predlogov sprememb v zakonu o registraciji vozil.
 6. Rešili smo nekatera kadrovska vprašanja.
 7. Doprsni kip Carla Benza je gotov in bo plačan.
 8. Dr.Emil Šterbenk prosi za članke o dogodkih in posnetke.
 9. Boštjan Čampa sestavi dopis o našem klubu, ki bo na razpolago strankam v poslovalnicah AC.

4. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 4. Seje UO, NO, ČR MBKS, 10. 5. 2017, ob 18.uri, pri »Španu«

1. UO je enoglasno potrdil sklic skupščine MBKS zaradi registracije spremembe temeljnega akta društva.

2. Tatjana Voj pripravi opis problema, ki ga je načela v zvezi z vprašanjem, ali je zakon o registraciji vozila, ki zahteva šoferski izpit, sprejemljiv.

3. Boštjan Čampa pripravi listo jubilantov do naslednje seje UO.

4. Člane spominjamo na sodelovanje na dirkalni stezi v Gaju 14. 5. 2017.

Ljubljana, 3. 9. 2017

3. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 3. seje UO MBKS, 19. 4. 2017, ob 18. uri pri »Španu«

1. UO je enoglasno potrdil obračun stroškov izletov v Stuttgart od 2. 3. do 5. 3. 2017 in v Essen od 6. 4. do 8. 4. 2017; predvideni in od UO predhodno odobreni stroški so bili le malenkostno preseženi na izletu v Essen. 

3. Člani so podprli predlog, da se potrudimo pridobiti čim več prijateljev za sodelovanje s svojimi vozili na Concours d`Elegance na Bledu v mesecu septembru 2017.

3. Mesečna srečanja članov so načeloma prvo sredo v tekočem mesecu. V primeru odsotnosti predsednika vodi srečanje podpredsednik.

4. Sistemska vprašanja se rešujejo s pomočjo MBKS-a. Sklep naredi UO MBKS in ga prenese združenjema SVS in SVAMZ.

5. Vsak član MBKS samostojno izbira način in združenje za pridobitev certifikata/zapisnika o starodobniku.

6. Člani MBKS po svoji volji sodelujejo na katerikoli prireditvi, a je želeno, da o tem obvestijo MBKS.

7. Nadaljujemo s projektom »Doprsna kipa Carla Benza in Antona Codellija«, potem ko je Mestna Občina Ljubljana potrdila našo pobudo za postavitev obeh kipov.

Ljubljana, 4. 5. 2017

2. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 2. Redne seje UO, NO in ČR MBKS, 9. 2. 2017, ob 18.uri pri »Španu«, Brezovica

1. Člani UO naj se zavedajo svojih zadolžitev, ki jih izpolnjujejo v skladu z določitvami »Statuta MBKS«. Plačilo članarine do 31. januarja tekočega leta (torej vnaprej) je obvezno za vsakega rednega člana, da lahko voli na skupščini. Plačila članov, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in izvršijo plačilo v decembru istega leta, se štejejo kot plačila za naslednje leto. Novi člani lahko plačajo članarino do konca septembra za tekoče leto.

2. Redni član je tisti, ki je plačal članarino in nato obvezno izpolnil prijavnico.

3. Posvetili se bomo večji prepoznavnosti našega MBKS. To bo točka na naslednji redni seji UO. Razpravljali bomo o reklamni gibanki in o načinu pridobivanja novih klubskih prijateljev.

4. Člani MBKS in povabljen podpornik se bomo 3. marca 2017 podali v Stuttgart na ogled proizvodnje Mercedes-Benza.

Ljubljana, 12. 2. 2017

1. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 1.Seje UO MBKS, 4. 1. 2017, ob 18.uri, pri »Španu«

1.UO je potrdil  predlagan »Plan dogodkov za leto 2017« s tem, da ga še ustrezno dopolnimo z dogodki, ki se pokažejo kot zanimivi in jih bo UO predhodno obravnaval in ovrednotil.

2.UO je soglasno predlagal dodelitev pohval za izredno prizadevnost pri delovanju MBKS petim  članom MBKS, dvema kluboma za vzorno sodelovanje in petim zunanjim sodelavcem.

MBKS podeli častno članstvo dvema podpornikoma našega kluba, ki sta izredno doprinesla k uspehu našega delovanja.

 1. Nov projekt »Biste Carla Benza« in »Biste Antona Codellija« je v polnem teku; zanj je zadolžena Tatjana Voj. Stroške bo UO poskusil zagotoviti iz zunanjih virov.
 1. UO izreka pohvalo Autocommercu: direktorju gospodu Rastu Oderlapu, gospe Metki Kejžar in Mateju Škufci, ki so pripomogli, da je naše sodelovanje uspešno realizirano.
 1. Zaradi organizacije Skupščine 17. 2. 2017 potrebujemo potrditev prisotnosti do najkasneje 16.januarja 2017 na elektronski naslov mb.klub.slo@gmail.com ali po tel. 031 675 972, tajnik kluba Boštjan Čampa.

Ljubljana, 7. 1. 2017