3. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 3. Seje UO, NO, ČR MBKS, 6. 3. 2019

  1. V seznamu članov MBKS se označeni rdeči člani vodijo kot neaktivni član. Denis Kolman in Boštjan Čampa pripravita čistopis seznama.
  2. Plačana članarina se ne povrne članu Petru Mesiću. Posreduje se mu revija in kartica ugodnosti.
  3. UO vsako leto obravnava finančno poročilo za preteklo leto in določi katere postavke se poroča na redni skupščini.
  4. UO nalaga predsedniku MBKS, da skliče sestanek izvoljenih članov nadzornega odbora in častnega razsodišča, da bodo člani med seboj izvolili predsednika in lahko pričeli z izvajanjem zaupanih nalog. 
  5. Zlatan Kudić pridobi ponudbo za nakup 60 oziroma 120 kosov majic, njihov barvni katalog in v ponudbo za kape s šiltom.
  6. Franc Udovč določi starodobnika, ki bo sodeloval v okviru sejma »zbirateljstva Collecta« na Gospodarskem razstavišču od 22. do 23.3.2019.
  7. Oblikovana je skupina za pripravo predloga o podeljevanju odlikovanj in priznanj priprav in sicer: Andrej Vidmar, Adolf Sitar in Tone Tegelj

 

Zapisala Mojca Zajc

Ljubljana, 15. marca 2019