10. seja upravnega odbora MBKS

Zaključki in sklepi 10. Seje UO, NO,ČR MBKS,6. 11. 2019

  1. Predstavljeni in potrjeni so bili stroški srečanja starodobnikov na Bledu in strokovne ekskurzije v Stuttgart.
  2. Predstavljen je bil program strokovne ekskurzije v Budimpešto.
  3. Dogovorjeno je bilo, da se do konca leta 2019 opravi inventura kupljenih artiklov MBKS in pripravi poročilo. Po sprejemu poročila se člane ponovno pozove k nakupu izdelkov, ki so še na zalogi.
  4. Člani so začrtali datum novoletnega druženja, ki bo 4.12.2019, pred tem pa bo potekala še seja UO.
  5. S strani MO-a je MKBS dobil pozitivno rešeno prošnjo za izvedbo skupščine, ki bo 6.3.2020 ob 16.00 uri v prostorih MOL v Ljubljani.
  6. Predstavljen je bil spisek jubilantov MBKS, ki jih bodo na srečanju podeljena darila s strani kluba.

Zapisala Mojca Zajc

V Ljubljani, 12.11.2019