Letna skupščina MBKS 2024

16.2.2024

Letno skupščino smo ponovno organizirali in uspešno speljali v dvorani sveta MO Ljubljana. Udeležilo se jo je več kot polovica članic in članov. Sedaj naš klub združuje že okoli 120 navdušencev nad starodobnimi vozili znamke Mercedes-Benz. Še zdaleč nas ne zanimajo samo avtomobili s srebrno trokrako zvezdo, ampak vse povezano s prometom – od zgodovine vozil, njihovega pomena v razvoju družbe, kulturni vidik, razvoj prometnih povezav, signalizacije in podobno. Enako pozornost posvečamo varnosti v cestnem prometu. Zato zadnja leta redno obiskujemo AMZS Center varne vožnje na Vranskem in tam obnavljamo svoje znanje in spretnosti.

Kakor navadno smo tudi letos napolnili dvorano Sveta MO Ljubljana.

Skupščina je potekala gladko, saj jo je, tako kot zadnja leta, vodil Franci Drobnič. V prvem delu sta podala poročili predsednik Miroslav Brumat in vodja prireditev Franc Udovč-Frenk, Mojca Zajc pa je predstavila finančni pregled. Člani nadzornega odbora so poročila pregledali in skupščini priporočili, da jih potrdi, kar smo tudi soglasno storili. Med lanskoletnimi akcijami je najbolj izstopala dobrodelna ekskurzija za otroke z  območja Savinjske doline. To smo speljali v sodelovanju z Emil Frey, Star import, Autocommercem, Gostiščem Jarh, Mestno občino Ljubljana, Woop, Ljubljanskim gradom,  Ljubljanskimi mlekarnami in Ekološko kmetijo Pšaker. Članice in člani MBKS nismo tisti, ki bi samo ‘glancali’ svoje avtomobile, ampak radi priskočimo na pomoč – tako svojim članom kot drugim ljudem.

Franci Drobnič je pri vodenju skupščine nepogrešljiv.

Predsednik Miroslav Brumat je začel s svojim poročilom.

Franc Udovč je podal poročilo o lanskoletnem delovanju in nas spomnil na številne uspešne dogodke.

Mojca Zajc je poudarila, da smo v letu 2023 dobro gospodarili.

Frenk Udovč je predstavil vsebinsko bogat predlog delovanja kluba za leto 2024. Že v osnovi je bil tako obširen, da nihče ni predlagal kakšne dodatne teme. Vključuje druženja, izobraževanja in vse drugo našteto v uvodu. Prva prireditev po skupščini bo ravno usposabljanje na področju varne vožnje na Vranskem. Potem sledijo spomladanska vožnja, obiski Technoclassice in Retro Classicsa, letno klubsko srečanje, udeleževanje na prireditvah obeh starodobniških krovnih zvez in slovenskih ter tujih klubov … Tudi plan smo soglasno sprejeli.

Usposabljanj na Vranskem se radi udeležujemo – veliko se naučimo in ob tem utrjujemo prijateljske vezi.

Glede na to, da obseg donacij upada, smo na koncu sprejeli sklep, da lahko upravni odbor v naslednjih letih članarino poveča za do 20 evrov, kar je v skladu z inflacijo in s splošno rastjo cen.

Stojan Belšak je nalil čistega vina glede donacij in skupščina je podprla sklep za mogoče povišanje zneska za članarino. Še pomembneje pa je, da bo članarina za otroke zgolj simbolična – na ta način skrbimo za podmladek.

Predsednik je z zaključno izjavo dal piko na i: »Živimo v razgibanem času. Takšen klub kot je naš, lahko na osnovah morale in etike ter na zdravih temeljih demokracije vedno deluje povezovalno. Upoštevamo mnenje manjšine, a odločujoča je večina. Naša usmeritev je, da ostajamo stičišče dobrega, koristnega in pozitivnega. Tako smo delovali do sedaj in upam – zahvaljujoč  vsem vam – tudi  v bodoče.«

Nagradili smo članice in člane, ki so v letu 2023 pri delovanju kluba pustili svoj pečat.

Nagovoril nas je tudi naš dolgoletni podpornik in član, Rasto Oderlap, direktor Autocommerca.

Seveda nismo pozabili na družabni del in se v preddverju dvorane več kot dve uri ob sproščenem pogovoru družili ob kraških dobrotah, za katere je (kot navadno) poskrbel Albin Tavčar.

Tokrat je Albinu pomagal urednik naše spletne strani, Denis Kolman. Pridno je rezal pršut, le za fotografiranje je vzel v roke kozarec.

Besedilo in fotografije: E. Šterbenk