7. seja upravnega odbora MBKS

Ljubljana, 13. 11. 2017

Sklepi 7. redne seje UO, NO in ČR MBKS,  8. 11. 2017, ob 18.30 uri, pri »Španu«

  1. Nabavili bomo stekleno vitrino.
  2. Uredili bomo spisek članov z letom vstopa posameznih članov v klub.
  3. Dali bomo pripombe na Zakon o prometu skupaj z SVS in s SVAMZ. Sodelujemo kot enakovredni partnerji. Predsednik SVS g. Janko Uratnik je koordinator. V našem odboru so Tatjana Voj, Petar Mesić in Franci Drobnič.
  4. Presežne izdatke stroškov v Stuttgartu, na srečanjih na dirkalni stezi GAJ in na Vranskem krije MBKS.
  5. Srečanji članov na dirkalni stezi GAJ in na Vranskem sta s svojo raznolikostjo navdušili člane; izrazili so željo po ponovitvi.
  6. Pred prazniki bo gospa Ksenija Leben Udovč organizirala s pomočjo članov UO srečanje 30. novembra v kavarni »Špan«.