4. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 4. Seje UO, NO, ČR MBKS, 10. 5. 2017, ob 18.uri, pri »Španu«

1. UO je enoglasno potrdil sklic skupščine MBKS zaradi registracije spremembe temeljnega akta društva.

2. Tatjana Voj pripravi opis problema, ki ga je načela v zvezi z vprašanjem, ali je zakon o registraciji vozila, ki zahteva šoferski izpit, sprejemljiv.

3. Boštjan Čampa pripravi listo jubilantov do naslednje seje UO.

4. Člane spominjamo na sodelovanje na dirkalni stezi v Gaju 14. 5. 2017.

Ljubljana, 3. 9. 2017