2. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 2. Redne seje UO, NO in ČR MBKS, 9. 2. 2017, ob 18.uri pri »Španu«, Brezovica

1. Člani UO naj se zavedajo svojih zadolžitev, ki jih izpolnjujejo v skladu z določitvami »Statuta MBKS«. Plačilo članarine do 31. januarja tekočega leta (torej vnaprej) je obvezno za vsakega rednega člana, da lahko voli na skupščini. Plačila članov, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in izvršijo plačilo v decembru istega leta, se štejejo kot plačila za naslednje leto. Novi člani lahko plačajo članarino do konca septembra za tekoče leto.

2. Redni član je tisti, ki je plačal članarino in nato obvezno izpolnil prijavnico.

3. Posvetili se bomo večji prepoznavnosti našega MBKS. To bo točka na naslednji redni seji UO. Razpravljali bomo o reklamni gibanki in o načinu pridobivanja novih klubskih prijateljev.

4. Člani MBKS in povabljen podpornik se bomo 3. marca 2017 podali v Stuttgart na ogled proizvodnje Mercedes-Benza.

Ljubljana, 12. 2. 2017