1. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 1.Seje UO MBKS, 4. 1. 2017, ob 18.uri, pri »Španu«

1.UO je potrdil  predlagan »Plan dogodkov za leto 2017« s tem, da ga še ustrezno dopolnimo z dogodki, ki se pokažejo kot zanimivi in jih bo UO predhodno obravnaval in ovrednotil.

2.UO je soglasno predlagal dodelitev pohval za izredno prizadevnost pri delovanju MBKS petim  članom MBKS, dvema kluboma za vzorno sodelovanje in petim zunanjim sodelavcem.

MBKS podeli častno članstvo dvema podpornikoma našega kluba, ki sta izredno doprinesla k uspehu našega delovanja.

  1. Nov projekt »Biste Carla Benza« in »Biste Antona Codellija« je v polnem teku; zanj je zadolžena Tatjana Voj. Stroške bo UO poskusil zagotoviti iz zunanjih virov.
  1. UO izreka pohvalo Autocommercu: direktorju gospodu Rastu Oderlapu, gospe Metki Kejžar in Mateju Škufci, ki so pripomogli, da je naše sodelovanje uspešno realizirano.
  1. Zaradi organizacije Skupščine 17. 2. 2017 potrebujemo potrditev prisotnosti do najkasneje 16.januarja 2017 na elektronski naslov mb.klub.slo@gmail.com ali po tel. 031 675 972, tajnik kluba Boštjan Čampa.

Ljubljana, 7. 1. 2017