3. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 3. seje UO MBKS, 19. 4. 2017, ob 18. uri pri »Španu«

1. UO je enoglasno potrdil obračun stroškov izletov v Stuttgart od 2. 3. do 5. 3. 2017 in v Essen od 6. 4. do 8. 4. 2017; predvideni in od UO predhodno odobreni stroški so bili le malenkostno preseženi na izletu v Essen. 

3. Člani so podprli predlog, da se potrudimo pridobiti čim več prijateljev za sodelovanje s svojimi vozili na Concours d`Elegance na Bledu v mesecu septembru 2017.

3. Mesečna srečanja članov so načeloma prvo sredo v tekočem mesecu. V primeru odsotnosti predsednika vodi srečanje podpredsednik.

4. Sistemska vprašanja se rešujejo s pomočjo MBKS-a. Sklep naredi UO MBKS in ga prenese združenjema SVS in SVAMZ.

5. Vsak član MBKS samostojno izbira način in združenje za pridobitev certifikata/zapisnika o starodobniku.

6. Člani MBKS po svoji volji sodelujejo na katerikoli prireditvi, a je želeno, da o tem obvestijo MBKS.

7. Nadaljujemo s projektom »Doprsna kipa Carla Benza in Antona Codellija«, potem ko je Mestna Občina Ljubljana potrdila našo pobudo za postavitev obeh kipov.

Ljubljana, 4. 5. 2017