1. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 1. redne seje UO, NO in ČR MBKS, 10. januarja 2018

  1. Skupščina MBKS bo 9. marca, ob 18. uri, na Velenjskem gradu v Velenju. Zbiranje članov se začne ob 17.30 uri, odgovorni in zadolženi se zberejo ob 17. uri. Sprejet je predlog organizacije skupščine, podelitev pohval, postopek in pregled plačila članarine za leto 2018 in izdajanja članskih izkaznic.
  2. Tatjana Voj pripravi poročilo in oceno ankete o delovanju kluba. Predloge in novosti naj posamezniki predložijo Frenku Udovču v presojo, nato o njihovi morebitni realizaciji odloči UO.
  3. Frenk Udovč je predložil program za leto 2018 in okvirne stroške. Za tekoče dogodke so sredstva predvidena, za dodatne, nadstandardne dogodke bo treba pridobiti donacije.
  4. 17. januarja je sestanek z Oddelkom za kulturo in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine za postavitev spomenikov Codelliju in Carlu Benzu. Določimo mesto, kjer bosta spomenika postavljena v Parku Antona Codellija in ob Ulici Carla Benza.
  5. Miro Brumat in Matej Škufca uredita sprejemanje pošte na našem naslovu, predsednik ali pa zadolženi jo dvigne.