4. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 4. redne seje UO MBKS, 9. 5. 2018

  1. Obisk sejma v Tullinu 12. maja 2018 organizira Frenk Udovč in obvesti vse člane.
  2. Strokovnih obiskov/izletov, ki jih delno pokrije MBKS, se udeležijo le člani MBKS. V primeru udeležbe žena, naj se te vključijo v MBKS. Tuj udeleženec krije sam vse stroške.
  3. Rok Britovšek v pisni obliki obvesti vse člane UO o predvidenih aktivnostih in stroških razstav modelčkov.
  4. O dogodkih izven dejavnosti MBKS, a zanimivih za člane našega kluba, se obvešča Franca Udovča, ki skupaj z Denisom Kolmanom poskrbi za razpošiljanje obvestil. Znotraj kluba obvestila pripravita Frenk Udovč in Tatjana Voj in jih pošljeta Denisu Kolmanu za razpošiljanje ostalim članom MBKS.
  5. Andrej Vidmar pripravi kratko notico o pripravi kipa Carla Benza in jo Denis Kolman objavi na spletni strani MBKS.
  6. Pripravimo obisk Velenja s starodobniki.