7. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi  7. redne seje UO MBKS z dne 3. oktobra 2018

  1. Upravni odbor bo tudi v bodoče omogočal članom Mercedes-Benz kluba Slovenija obisk testnih voženj. V novembru 2018 bo vsem članom poslano vabilo za prijavo; vrstni red bo osnovan na podlagi hitrosti prijave in ob upoštevanju prednosti članov, ki se testnih voženj doslej še niso udeležili.
  2. Upravni odbor bo pri realizaciji dogodkov pazil na profesionalni pristop.Premišljeno bo koristil vse možnosti , ki so na razpolago in bo pri tem pazil na kvaliteto prireditve.
  3. Upravni odbor je pohvalil aktivnost Roka Britovška in ga zaprosil, da v bodoče še intenzivneje obvešča člane MBKS o razstavah modelčkov.