2. seja upravnega odbora MBKS

Sklepi 2. redne seje UO MBKS z dne 7. 2. 2018

  1. Vsi sklepi so bili realizirani; zapisnik 1. redne seje UO z dne 10. 1. 2018 je bil potrjen.

Sklep: Andrej Vidmar je pripravil »cenik oglaševanja«, ki bo v pomoč pri zbiranju finančnih sredstev za izvedbo nenačrtovanih dogodkov, npr. obisk prestolnic držav nekdanjih republik Jugoslavije. Predlagan je odbor: Kudič, Udovč in Vidmar.

  1. Po pisnem predlogu Tatjane smo pregledali zadolžitve članov za pripravo skupščine na Velenjskem gradu (priloga zapisniku 1. redne seje UO z dne 10. 1. 2018). Tukaj velja spoštovati željo direktorice Muzeja, gospe Mojce Ževart, da bi se na skupščino zaradi promocije gradu po možnosti pripeljali s starodobniki.

Ksenija Udovč Leben se bo povezala z direktorico Muzeja, gospo Mojco Ževart, in z njo uskladila potrebe po pomoči ob pripravi zakuske po skupščini.

Zakusko bomo pripravili v lastni režiji, da se tako izognemo večjim izdatkom.

  1. Frenk je podrobno izdelal načrt potovanja in bivanja v Essnu; stroški za osemčlansko skupino, ki potuje za dva dni, znašajo predvidoma 850,30 EUR. Stroški druge osemčlanske skupine, ki potuje za štiri dni, znašajo predvidoma 1.250,00 EUR. Z delitvijo v dve skupini bomo omogočili članom udeležbo na strokovni ekskurziji in na izletu po lastnih zmogljivostih ter obenem združili prijetno s koristnim. MBKS prevzame prevozne stroške in vstopnine. Prenočišča in prehrano plačajo udeleženci sami.
  2. in 5. Predsednik Miro je podal kratko finančno poročilo in spodbudil še zamudnike k plačilu članarine za leto 2018.
  3. Pohvale/zahvale pišemo v bodoče brez nazivov.