Povzetek in zaključek ankete za leto 2017

11. jan. 2018

Anketa je bila razposlana vsem članom MBKS. Odzvalo se je samo 13 anketirancev, ki so zaključili, da so bili  dogodki v letu 2017 zanimivi, dobro organizirani in kot taki dobro sprejeti s strani udeležencev.  Aktivnost kluba je ustrezna. Nekateri so predlagali  več strokovno poučnih srečanj, predvsem kar zadeva starodobnike. Lahko bi upeljali predstavitve posameznih članov MBKS s svojimi starodobniki.  Predlagali so organizacijo krajših poldnevnih/enodnevnih izletov v bližnjo okolico in v  bližnje kraje sosednjih držav. UO MBKS je pozdravil vse predloge in takoj pozval predlagatelje, da se aktivno vključijo v delo kluba ter z ustreznimi zadolženimi v UO MBKS poizkusijo svoje predloge uresničiti. Anketo bomo vsako leto ponovili.

Pripravila:

Tatjana Voj