Prilagodili smo se razmeram

Prvi Zoom Meeting UO MBKS

16. dec. 2020

Mercedes-Benz klub Slovenija kljub razglašeni epidemiji s svojim delom nadaljuje kolikor je to izvedljivo. Članice in člani ves čas komuniciramo po spletni pošti in objavljamo novice na naši spletni strani. V obdobjih, ko so predpisi to dovoljevali, smo organizirali nekaj dogodkov, vključno z obiskom spomladanskega Retro Classicsa v Stuttgartu. Pri tem smo se skrbno držali navodil NIJZ in nismo zabeležili prav nobenih težav. Tudi nekaj rednih mesečnih sestankov nam je uspelo organizirati. Glede na to, da se situacija zadnje mesece ne izboljšuje, smo decembrski sestanek speljali z elektronskimi orodji. Odločili smo se za program Zoom in po nekaj manjših začetnih tehničnih težavah sejo nemoteno pripeljali do konca. Res je sestankovanje pri Španu na Brezovici bolj osebno, a tudi s spletnim druženjem smo uspešno izmenjali informacije in menja ter vzpostavili prijeten stik s somišljeniki. Na ta način bomo nadaljevali, dokler se situacija ne bo izboljšala. Ko se bo življenje vrnilo v običajne tirnice, bomo pognali motorje naših Mercedesov, in se dobili »v živo«.

Seja na daljavo ni enakovredna osebnemu stiku, je pa v trenutnih razmerah najboljša rešitev.