Pomembne informacije o starodobnih vozilih

4. mar. 2020, Špan

Predavanja po sestankih Upravnega odbora so se dobro prijela in marca smo v goste povabili Jožeta Hribarja, univ. dipl. inž. stroj., podsekretarja Javne agencije RS za varnost prometa (AVP). Spregovoril je o problematiki: Starodobna vozila starodobniki – tehnična dediščina. To je tema, ki zanima vse ljubitelje, posebej pa še lastnike starodobnikov. Predavatelj je najprej navedel zakonska izhodišča, potem razložil osnovne izraze in spodbudil živahno razpravo.

Jože Hribar je članom MBKS nazorno predstavil zakonodajo in osnovno izrazje.

Predavatelj se je posebej posvetil definiciji termina: starodobnik in obrazložil tudi kaj pomenijo izrazi starodobno avtentično vozilo, starodobno originalno vozilo, starodobno restavrirano vozilo in starodobno sestavljeno vozilo. Najbolj dragocene pa so informacije iz »prve roke« do kakšnih težav največkrat prihaja in kako jih lahko odpravimo oziroma preprečimo. Poslušalci smo prisotnost strokovnjaka »izkoristili«, z njim diskutirali in mu postavili vrsto vprašanj. Z obiskom sta nas razveselila še predsednik zveze SVS, mag. Janko Uratnik in predsednik Porsche kluba, Rasto Ovin, ki sta tudi sodelovala v razpravi.

Vsi, ki so se udeležili sestanka so dobili nove, zelo uporabne napotke in v diskusiji tudi zanesljive odgovore na vprašanja.

Janko Uratnik je izpostavil nekaj pomembnih dejstev.

Jože Hribar je suvereno odgovarjal na vprašanja in izmenjeval mnenja ter zaključil: »Zahvaljujem se vam za lep in topel sprejem. Pogovor, ki se je razvil je bil produktiven in koristen, saj so tudi za AVP ta področja zanimiva in koristna. Želim, da bi tudi v prihodnje tvorno sodelovali.«

Besedilo: E. Šterbenk, Foto: J. Prelac