Srečanje urednikov spletnih strani, Essen 2018

23. marec 2018

Dan kasneje kot klubski uredniki smo se v Essnu zbrali uredniki spletnih strani. Tudi naš urnik je bil natrpan, saj venomer prihaja do novosti. V Mercedes-Benz klub managementu (MBCM) stalno posodabljajo, dopolnjujejo in spreminjajo platformo. Velik generator sprememb pa so tudi zakonske spremembe – letos predvsem na področju varovanja osebnih podatkov.

V učilnici smo vsi pridno poslušali.

Pri MBCM so nam pripravili celodnevni program, katerega osrednja tema je bil razvoj orodja za upravljanje podatkov o članstvu v oblaku (Mercedes-Benz ClubCloud). Po uvodnem pozdravu Georga Wohlfartha so nas najprej seznanili, kako daleč so orodja razvili v letu 2017. V nadaljevanju so nam predstavili načrte za letošnje leto, predvsem naloge urednikov spletnih strani. Zaradi posodobitve zakonodaje pa so opozorili, da je v klubih treba jasno razmejiti obveznosti in pristojnosti posameznikov glede dostopa do podatkov in upravljanja z njimi. Ob zaključku je bil čas namenjen diskusiji, v okviru katere smo uredniki dobili še dodatna pojasnila. Dobri dve uri, ki sta ostali po zaključku delavnice, smo izkoristili za ogled Techno Classice. Največ pozornosti smo posvetili novemu razredu G.

Nova G-klasa.

G-klasa z imenom Otto.

Ta Otto je bil na pot 26 let in je naredil 890.000 km.