4. forum starodobnih in zgodovinskih vozil SVAMZ

Celje, 17. 3 2018

Nekaj članov MBKS se je odzvalo vabilu SVAMZ in obiskalo 4. forum starodobnih in zgodovinskih vozil. Tokrat so jih v goste sprejeli v Muzeju novejše zgodovine Celje. Z zanimivimi in aktualnimi temami so pritegnili širok krog udeležencev. Razveseljivo je, da je bilo na prireditvi veliko mladih, ki so se aktivno vključili v razpravo po vsakem predavanju.

V Celju so se udeleženci foruma strinjali, da je starodobništvo dosti več kot zbiranje in obnavljanje vozil.

Na forumu so se posvetili analizi trgovine v Dravski banovini med obema svetovnima vojnama s poudarkom na prodajanju tehničnega blaga in avtomobilov pred 2. svetovno vojno, obravnavali so pravno varstvo lastnikov starodobnih vozil – tako z vidika upravnih postopkov, obnavljanja in vzdrževanja vozil kot uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zavarovalnicam, na koncu pa osvetlili še pomen in moč spletnih orodij ter socialnih mrež za boljšo komunikacijo in populariziranje starodobništva.

Pred Muzejem novejše zgodovine Celje bi moralo biti postavljenih več deset »katrc«, a jo je zagodlo vreme.