Skupščina 2008

December 2008 

Udelezenci skupščine

Pri Mercedes klasik klubu Slovenija je v navadi, da skupščino za tekoče leto organiziramo zadnje dni decembra. Skupščine za leto 2008 v avtocentru Špan na Brezovici se je udeležilo več kot polovica članic in članov s spremljevalkami oziroma spremljevalci. Sprejeli smo vsebinsko in finančno poročilo za 2008 ter program dela in finančni načrt za leto 2009. Lansko leto smo člani poskrbeli za vrsto dogodkov, najodmevnejši pa so bili: uspešen nastop na II. festivalu starodobnega transporta Codelli v Ljubljani, pomladansko srečanje v Beli krajini in tisk prvega klubskega koledarja.

Tisoč izvodov je pošlo prej kot v tednu dni. Najpomembnejši sprejeti sklep na skupščini je bila odločitev o preselitvi sedeža kluba v Ljubljano. Po skupščini smo nadaljevali sproščeno prednovoletno druženje še dolgo v noč. Vsem članom in simpatizerjem želimo vse najlepše v letu 2009.

Prednovoletna zabava