Skupščina 2007

Junij 2007

V sejni sobi podjetja Špan na Brezovici pri Ljubljani je nad salonom Mercedesovih vozil v juniju 2007 potekala prva skupščina Mercedes klasik kluba Slovenija. Gospod Ludvik Špan, direktor podjetja, je za člane, ki so prispeli iz vseh koncev Slovenije, priredil pravi mali sprejem dobrodošlice, ter se kasneje tudi sam aktivno vključil v razgovore, ki so se med ljubitelji spontano potegnili pozno v noč. Na skupščini je bilo sprejeto finančno poročilo in poročilo o delu za leto 2006 (klub je začel delovati v zadnjem četrtletju 2006) ter vsebinske dopolnitve glede dejavnosti v tekočem letu.

Izvoljeni so bili manjkajoči člani Upravnega in Nadzornega odbora ter drugih komisij, ki jih predvideva statut. Politika sprejemanja novih članov se ni spremenila (v klub se lahko včlanijo vsi ljubitelji klasičnih in športnih vozil Mercedes-Benz, tudi če lastnega starodobnika še nimajo – in to ne glede na članstvo v eni od krovnih organizacij), dorečene pa so bile olajšave pri sprejemu za nove družinske člane, člane ženskega spola in tiste simpatizerje, ki svojih vozil še nimajo.

V letošnjem letu je klub že vzorno organiziral spomladansko klubsko srečanje na Krasu, poleti pa je v načrtu še nekaj manjših izletov po Sloveniji, predvsem pa klubska vožnja na Grossglockner. Jesen bo v znamenju avtobusnega izleta v Stuttgart z obiskom novega Mercedesovega muzeja. Že v juliju bo v celoti zaživela domača spletna stran kluba, septembra pa se bodo spet začeli z rednimi mesečni sestanki v salonu podjetja Špan.

V tednu po skupščini so člani že prejeli prestižne članske izkaznice Mercedes-Benz ClubCard, ki so enotne za vse Mercedesove klube po svetu in so bile poimensko izdelane v Stuttgartu. S tem so člani slovenskega kluba tudi formalno postali del Mercedesove krovne organizacije Mercedes-Benz Club Management, ki od nedavnega formalno spada pod okrilje Mercedesovega muzeja v Stuttgartu. Glede na prvo leto delovanja, je to za klub veliko priznanje in korak naprej pri vnašanju novih standardov v svet slovenskih starodobnikov – tako na področju organiziranosti kot ponudbe. 

  1. Šterbenk, M. Šekoranja